Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Organizácia školského roka

 

Prvý polrok: 1.september 2018 -31.január 2019
Druhý polrok: 1.február 2019 - 28.jún 2019

 

 

Prázdniny

Jesenné prázdniny

31. 10. - 2. 11. 2018

Vianočné prázdniny

27. 12. 2018 - 7. 1. 2019

Polročné prázdniny

1. 2. 2019

Jarné prázdniny

4.3. - 8. 3. 2019

Veľkonočné prázdniny

18.4. - 23.4. 2019

Letné prázdniny

1. 7. - 31.8. 2019

 

V školskom roku 2018/2019 sú na riaditeľské voľno navrhnuté tieto termíny:

 29. október 2018 a v máji 2019 (termíny sa upresnia)

Plán zasadnutí rodičovských združení:

03.09.2018 - úvodné RZ

21.11.2018 - RZ po štvrťročnej pedagogickej rade

10.04.2019 - RZ po trištvrteročnej pedagogickej rade

 

Triedne rodičovské združenia sa vykonajú po plenárnom zasadnutí RZ, respektíve podľa potreby triednych učiteľov.