Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Prvý a druhý ročník sa od 3.5.2021 učí podľa riadneho rozvrhu.

Žiaci tretích ročníkov, až do záverečných skúšok, pokračujú v odbornom vzdelávaní a odbornom výcviku. Všeobecno-vzdelávacie predmety sa realizujú dištančnou formou.

 

3.5.2021 sú z dôvodu konania prijímacích skúšok žiaci doma.

 

Nezabudnite na vyhlásenie o bezinfekčnosti.