Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Informácia o obnovení vyučovania od 18.11.2020

Vážení žiaci, rodičia, zákonní zástupcovia!

 

Rozhodnutím ministra z 12.11.2020 (zobraziť rozhodnutie) sa na našej škole obnovuje vyučovanie od 16.11.2020.  Vzhľadom k tomu, že v pláne práce máme na tento deň, 

z prevádzkových dôvodov, plánované riaditeľské voľno, vyučovanie u nás začne 18.11.2020

v stredu.  Pre ubytovaných žiakov bude internát otvorený v utorok 17.11.2020 v obvyklom popoludňajšom čase. Od stredy vyučujeme podľa rozvrhu.

Nezabudnite na nižšie uvedené povinnosti (hlavne vyhlásenie zákonného zástupcu a rúška).

 

Zákonný zástupca:

 

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

 

Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

 

Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Požadovaný dokument s názvom   Vyhlásenie_zákonného_zástupcu.docx   je súčasťou tejto stránky. 

 

Ak žiak (žiačka) nesplní požadované hygienicko-epidemiologické opatrenia, nebude sa môcť v daný deň zaradiť do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Súbory na stiahnutie