Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

 

Ladce, 24.3.2020  Prípadné aktualizované informácie možno získať u riaditeľa školy na

                                 telefónnom čísle 0903508614 v pracovných dňoch od 10,00 do 12,00 hod.

 

Ladce, 24.3.2020  Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol dnes

                                 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy,

                                 výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného

                                 zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu

                                 nového koronavírusu.

 

Ladce, 15.3.2020      Boli vložené vzdelávacie materiály pre nasledujúce dva týždne

 

 

Ladce, 13.3.2020

Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 668, 018 63 LADCE

Okres : Ilava

tel. 042/ 4650531, 042/4628646, fax : 042/ 4628197, e – mail: oulad@nextra.sk.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Ladce 13.03.2020                                                                                                           OUIL070/2020

 

USMERNENIE

 

     Vo vzťahu  k prebiehajúcim  opatreniam na zabránenie šírenia ochorenia COVIT – 19
a v súlade s usmernením  Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 12.03.2020
riaditeľ Odborného učilišťa  v Ladcoch prerušuje vyučovanie v období od 16.03.2020 do
27.03.2020 vrátane. Učitelia všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov zverejnia na našej stránke (www.ouiladce.sk) pokyny pre žiakov, ktoré sa budú dotýkať samoštúdia.


     V prípade,  že prerušenie  vyučovania  bude  predĺžené  na dlhšie obdobie  zo strany
Ministerstva školstva,  alebo hlavného hygienika Slovenskej republiky,  budete o tomto
informovaní na našej webovej stránke (www.ouiladce.sk). Okrem toho sa budú dať aktuálne informácie získať u riaditeľa školy na telefónnom čísle 0903508614 v pracovných dňoch od 10,00 do 12,00 hod.


     Upozorňujeme   a  žiadame r odičov,   aby  počas   obdobia   prerušenia   vyučovania
usmernili svoje deti tak, aby sa vyhýbali miestam a priestranstvám, kde je veľká koncentrácia ľudí a riadili sa  prijatými nariadeniami ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy.


     V prípade započatia vyučovania Vás žiadame, aby ste deti, ktoré majú príznaky respiračných ochorení, resp. zvýšenú telesnú teplotu v žiadnom prípade neposielali do školy. Nahlásenie a odhlásenie stravy môžete vykonať na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

 

                                                                                                             PaedDr. Vladimír Hromek
                                                                                                                    riaditeľ OUI Ladce

 

 

Ladce 13.3.2020

Odborné učilište internátne Ladce oznamuje,

že v dňoch 16.-27.3.2020 je škola pre verejnosť zatvorená. 

Prípadné informácie v pracovných dňoch od 10,00 do 12,00 na tel.č.: 042/4650531

 

 

Ladce, 10.3.2020

 

Vážení  rodičia, zákonní zástupcovia!

 

            V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom a usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/) a jeho odporúčaniami, rozhodol  riaditeľ Odborného učilišťa internátneho Ladce o poskytnutí voľna žiakom v dňoch 11.3. - 13.3.2020.

            V tejto súvislosti zároveň odporúčame vyhnúť sa návštevám miest so zvýšeným rizikom výskytu koronavírusu (napr. nákupné centrá a pod.).

            O vývoji situácie budeme informovať priebežne na našej webovej stránke: www.ouiladce.sk v sekcii „aktuálne“.

            Za porozumenie ďakujeme.