Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Ladce, 29.6.2020 Záver dištančného vzdelávania

 

Ladce, 21.6.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 22.-26.6.2020

 

Ladce, 18.6.2020 Povinnosti zákonného zástupcu pred nástupom dieťaťa do školy

 

Ladce, 14.6.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 15.-19.6.2020

 

Ladce, 07.06.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 8.-12.6.2020

 

Ladce, 31.05.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 1.-5.6.2020

 

Ladce, 24.05.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 25.-29.5.2020

 

Ladce, 17.05.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 18.-22.5.2020

 

Ladce, 10.05.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 11.-15.5.2020

 

Ladce, 05.05.2020  Administratívne vykonanie záverečnej skúšky v školskom roku 2019/2020

 

Ladce, 05.05.2020 Organizácia a kritéria prijímacieho konania pre šk.rok 2020/2021

                                  počas mimoriadnej situácie (koronakríza)

 

Ladce, 03.05.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 4.-8.5.2020

 

Ladce, 26.04.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 27.4.-1.5.2020

 

Ladce, 19.04.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 20.-24.4.2020

 

Ladce, 18.04.2020 Oznámenie riaditeľa školy o hodnotení a klasifikácii žiakov

 

Riaditeľ  školy,  po prerokovaní   s  pedagogickou  radou,   elektronicky   (per  rollam,  16. - 17.  4.  2020),   oznamuje  žiakom  a  zákonným  zástupcom,  že  v  čase  trvania mimoriadnej situácie budú všetci žiaci riadne klasifikovaní.

Výnimkou budú žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Títo žiaci budú riadne preskúšaní najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.

 

Toto oznámenie je reakciou na  Usmernenie  na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa  a  praktickej školy  v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (Zásady hodnotenia ods.4).

                                                                                            PaedDr. Vladimír Hromek, riaditeľ

 

 

Ladce, 12.04.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 13.-17.4.2020

 

Ladce, 06.04.2020 Tretiaci pozor!!! Otázky k záverečným skúškam

 

Ladce, 5.4.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 6.-10.4.2020

 

Ladce, 30.3.2020 Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vzdelávania

 

Ladce, 29.3.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 30.3.-5.4.2020

 

Ladce, 29.3.2020 Záverečné skúšky žiakov tretích ročníkov sa uskutočnia  najskôr dva týždne

                                od odvolania prerušenia školského vyučovania.

 

Ladce, 24.3.2020  Prípadné aktualizované informácie možno získať u riaditeľa školy na

                                 telefónnom čísle 0903508614 v pracovných dňoch od 10,00 do 12,00 hod.

 

Ladce, 24.3.2020  Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol dnes

                                 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy,

                                 výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného

                                 zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu

                                 nového koronavírusu.

 

Ladce, 15.3.2020      Boli vložené vzdelávacie materiály pre nasledujúce dva týždne

 

 

Ladce, 13.3.2020

Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 668, 018 63 LADCE

Okres : Ilava

tel. 042/ 4650531, 042/4628646, fax : 042/ 4628197, e – mail: oulad@nextra.sk.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Ladce 13.03.2020                                                                                                           OUIL070/2020

 

USMERNENIE

 

     Vo vzťahu  k prebiehajúcim  opatreniam na zabránenie šírenia ochorenia COVIT – 19
a v súlade s usmernením  Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 12.03.2020
riaditeľ Odborného učilišťa  v Ladcoch prerušuje vyučovanie v období od 16.03.2020 do
27.03.2020 vrátane. Učitelia všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov zverejnia na našej stránke (www.ouiladce.sk) pokyny pre žiakov, ktoré sa budú dotýkať samoštúdia.


     V prípade,  že prerušenie  vyučovania  bude  predĺžené  na dlhšie obdobie  zo strany
Ministerstva školstva,  alebo hlavného hygienika Slovenskej republiky,  budete o tomto
informovaní na našej webovej stránke (www.ouiladce.sk). Okrem toho sa budú dať aktuálne informácie získať u riaditeľa školy na telefónnom čísle 0903508614 v pracovných dňoch od 10,00 do 12,00 hod.


     Upozorňujeme   a  žiadame r odičov,   aby  počas   obdobia   prerušenia   vyučovania
usmernili svoje deti tak, aby sa vyhýbali miestam a priestranstvám, kde je veľká koncentrácia ľudí a riadili sa  prijatými nariadeniami ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy.


     V prípade započatia vyučovania Vás žiadame, aby ste deti, ktoré majú príznaky respiračných ochorení, resp. zvýšenú telesnú teplotu v žiadnom prípade neposielali do školy. Nahlásenie a odhlásenie stravy môžete vykonať na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

 

                                                                                                             PaedDr. Vladimír Hromek
                                                                                                                    riaditeľ OUI Ladce

 

 

Ladce 13.3.2020

Odborné učilište internátne Ladce oznamuje,

že v dňoch 16.-27.3.2020 je škola pre verejnosť zatvorená. 

Prípadné informácie v pracovných dňoch od 10,00 do 12,00 na tel.č.: 042/4650531

 

 

Ladce, 10.3.2020

 

Vážení  rodičia, zákonní zástupcovia!

 

            V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom a usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/) a jeho odporúčaniami, rozhodol  riaditeľ Odborného učilišťa internátneho Ladce o poskytnutí voľna žiakom v dňoch 11.3. - 13.3.2020.

            V tejto súvislosti zároveň odporúčame vyhnúť sa návštevám miest so zvýšeným rizikom výskytu koronavírusu (napr. nákupné centrá a pod.).

            O vývoji situácie budeme informovať priebežne na našej webovej stránke: www.ouiladce.sk v sekcii „aktuálne“.

            Za porozumenie ďakujeme.