Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

PRERUŠENIE VYUČOVANIA OD 5.12.2020 DO 14.12.2020

Ladce, 4.12.2020

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!

 

Od piatku, 27.11.2020,  sme podľa manuálu pre Špeciálne stredné školy v červenej fáze.

 

3.12.2020  bola pozitívne testovaná jedna nepedagogická zamestnankyňa. Vzhľadom k jej

úzkym kontaktom nie je možné na škole zabezpečiť prísne hygienicko-epidemiologické 

podmienky a opatrenia.

 

A preto riaditeľ školy prerušuje vyučovanie na celej škole v dobe od 5.12. do 14.12.2020.

Vyučovanie bude prebiehať dištančne. 

 

Predpokladáme, že prezenčné vyučovanie bude obnovené po desaťdňovej karanténe - 15.12.2020.

 

Pri návrate nezabudnite na vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

 

Za porozumenie ďakujeme.

Súbory na stiahnutie