Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Ladce, 29.6.2020 Záver dištančného vzdelávania

 

Ladce, 21.6.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 22.-26.6.2020

 

Ladce, 18.6.2020 Povinnosti zákonného zástupcu pred nástupom dieťaťa do školy

 

Ladce, 14.6.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 15.-19.6.2020

 

Ladce, 07.06.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 8.-12.6.2020

 

Ladce, 31.05.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 1.-5.6.2020

 

Ladce, 24.05.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 25.-29.5.2020

 

Ladce, 17.05.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 18.-22.5.2020

 

Ladce, 10.05.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 11.-15.5.2020

 

Ladce, 05.05.2020  Administratívne vykonanie záverečnej skúšky v školskom roku 2019/2020

 

Ladce, 05.05.2020 Organizácia a kritéria prijímacieho konania pre šk.rok 2020/2021

                                  počas mimoriadnej situácie (koronakríza)

 

Ladce, 03.05.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 4.-8.5.2020

 

Ladce, 26.04.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 27.4.-1.5.2020

 

Ladce, 19.04.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 20.-24.4.2020

 

Ladce, 18.04.2020 Oznámenie riaditeľa školy o hodnotení a klasifikácii žiakov

 

Riaditeľ  školy,  po prerokovaní   s  pedagogickou  radou,   elektronicky   (per  rollam,  16. - 17.  4.  2020),   oznamuje  žiakom  a  zákonným  zástupcom,  že  v  čase  trvania mimoriadnej situácie budú všetci žiaci riadne klasifikovaní.

Výnimkou budú žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Títo žiaci budú riadne preskúšaní najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.

 

Toto oznámenie je reakciou na  Usmernenie  na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa  a  praktickej školy  v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (Zásady hodnotenia ods.4).

                                                                                            PaedDr. Vladimír Hromek, riaditeľ

 

 

Ladce, 12.04.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 13.-17.4.2020

 

Ladce, 06.04.2020 Tretiaci pozor!!! Otázky k záverečným skúškam

 

Ladce, 05.04.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 6.-10.4.2020

 

Ladce, 30.03.2020 Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vzdelávania

 

Ladce, 29.03.2020 Boli vložené vzdelávacie materiály pre týždeň 30.3.-5.4.2020

 

Ladce, 29.03.2020 Záverečné skúšky žiakov tretích ročníkov sa uskutočnia  najskôr dva

                                  týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania.

 

Ladce, 24.03.2020  Prípadné aktualizované informácie možno získať u riaditeľa školy na

                                 telefónnom čísle 0903508614 v pracovných dňoch od 10,00 do 12,00 hod.

 

Ladce, 24.03.2020  Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol dnes

                                 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy,

                                 výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného

                                 zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu

                                 nového koronavírusu.