Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Maďarsko

 

Plánuje sa na leto 2011.