Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Ukázalo sa, že dievčatá sú lepšie aj v neverbálnej komunikácii. Zvíťazili nad chalanmi...