Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Ladce, 8.4.2021

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

 

 

riaditeľ Odborného učilišťa v Ladcoch rozhodol, v súlade s materiálom MŠVVŠ SR „Návrat do škôl",  o obnovení  vyučovania od 12.4.2021.

 

Viac informácií v "Pokyne riaditeľa školy ...", ktorý si môžte stiahnúť z tejto stránky.