Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

 

            Školský rok  2020/2021  bude  v našom učilišti otvorený 2.septembra 2020 o 08,00 hod.  Je v našom i Vašom záujme predchádzať ochoreniu COVID -19 a preto si  Vás dovoľujeme upozorniť

na niektoré opatrenia, ktoré bude potrebné v prvých dvoch týždňoch školského roka dodržiavať.

Podľa manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia (https://www.minedu.sk/specialne-skoly-a-zariadenia-vychovneho-poradenstva/ ),  ktorý  vydalo  Ministerstvo  školstva,  vedy,  výskumu a športu SR, sú na zákonných zástupcov kladené tieto úlohy:

 

Zákonný zástupca v zelenej fáze

 

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

 

Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

 

Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy riadne vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný dotazník, ktorý je aj na tejto stránke priložený  pod názvom:  P4_Dotazník_zákonného_zástupcu_žiaka  (je možné stiahnuť aj z webovej stránky https://www.minedu.sk/specialne-skoly-a-zariadenia-vychovneho-poradenstva/).

 

Ak žiak (žiačka) nesplní požadované hygienicko-epidemiologické opatrenia, nebude sa môcť v daný deň zaradiť do výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Z uvedeného vyplýva, že žiak 2. septembra alebo pri prvom nástupe do školy predloží:

1. Dotazník zákonného zástupcu žiaka  - vyplnený a podpísaný.

2. Dve rúška.

3. Balík jednorazových papierových vreckoviek.

 

A každý ďalší deň:   dve rúška a balík jednorazových papierových vreckoviek,

 

Súbory na stiahnutie