Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Téma bola príroda, prázdniny a spolužiaci, ktorí končia. Nech sa im v živote darí.