Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Povinnosti zákonného zástupcu

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vydalo dokument s názvom:

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách a školských zariadeniach od 22.6.2020,

 

v ktorom sa okrem iného píše o  povinnostiach zákonného zástupcu:

 

Zákonný zástupca

 

  1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
  3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy do konca školského roku 2019/2020.
  4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie je na druhej strane priloženého dokumentu).
  5. V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Súbory na stiahnutie