Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Dnes je príjemnejšie byť vo vnútri...