Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Kto bude víťaz a víťazka?