Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Takto sme si pripomenuli Svetový deň zvierat.