Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Počasie bolo nádherné a nebola to čiste mužská záležitosť