Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci!

 

Vyhláškou  RÚVZ v Považskej Bystrici bolo zakázané prezenčné vzdelávanie od 6.12.2021 do 17.12.2021. Z tohto dôvodu prechádzame na dištančné vzdelávanie. Vzdelávacie úlohy budú priebežne (v pondelok 6.12. a 13.12.2021) zverejňované na tejto stránke. Bližšie informácie u triednych učiteľov.  

 

Návrat do školy očakávame po Vianočných prázdninách 10.1.2022.

 

Znenie uvedenej vyhlášky dole:

Súbory na stiahnutie