Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Žiaci prvého a druhého ročníka majú vyučovanie podľa riadneho rozvrhu.

 

Žiaci tretích ročníkov, až do záverečných skúšok, pokračujú v odbornom vzdelávaní a odbornom výcviku. Všeobecno-vzdelávacie predmety sa realizujú dištančnou formou.

 

Nezabudnite na vyhlásenie o bezinfekčnosti.