Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Záverečné skúšky

Záverečné skúšky 2020/2021

počas mimoriadnej situácie (koronakríza)

 

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, zo dňa 22.3.2021, budú záverečné skúšky vykonané administratívne v nasledovných odboroch:

 

Stavebná výroba:

maliarske a natieračské práce

3686 G 10

Spracúvanie dreva:

stolárska výroba

3383 G 02

Stavebná výroba:

stavebné zámočníctvo

3686 G 06

Obchodná prevádzka:

práca pri príprave jedál

6491 G 01

Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo:

kvetinár, zeleninár, sadovník

4572 G 09

 

 

Harmonogram a organizácia priebehu záverečných skúšok:

 

 

24. máj 2021 Pedagogická rada - hodnotenie a klasifkácia.

28.máj 2021

Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka.

2.jún 2021 Administratívne vykonanie záverečnej skúšky.
3.jún 2021 Vydať vysvedčenie z posledného ročníka spolu s vysvedčením o záverečnej skúške a výučným listom. 

 

 

Hodnotenie v jednotlivých častiach záverečnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

 

Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa dotkne  5 zámočníkov, 4 maliarov, 

4 stolárov, 7 záhradníkov a 15 žiakov z odboru prípravy jedál.