Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Záverečné skúšky

Záverečné skúšky 2019/2020

počas mimoriadnej situácie (koronakríza)

 

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, zo dňa 23.4.2020, budú záverečné skúšky vykonané administratívne v nasledovných odboroch:

 

Stavebná výroba:

maliarske a natieračské práce

3686 G 10

Stavebná výroba:

stavebné zámočníctvo

3686 G 06

Obchodná prevádzka:

práca pri príprave jedál

6491 G 01

Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo:

kvetinár, zeleninár, sadovník

4572 G 09

 

 

Harmonogram a organizácia priebehu záverečných skúšok:

 

 

4.-5. máj 2020 Pedagogická rada - hodnotenie a klasifkácia (per rollam).

7.máj 2020

Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka.

22.máj 2020 Administratívne vykonanie záverečnej skúšky.
do 30.júna 2020 Vydať vysvedčenie z posledného ročníka spolu s vysvedčením o záverečnej skúške a výučným listom. 

 

 

Hodnotenie v jednotlivých častiach záverečnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

 

Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa dotkne  4 zámočníkov, 5 maliarov,  5 záhradníkov a 7 žiakov z odboru prípravy jedál.