Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

CSŠHM 2019

           Športových hier sa zúčastnilo celkom 7 dievčenských družstiev z odborných učilíšť: Ladce, Prievidza, Nová Ves nad Žitavou, Mojmírovce, Stará Ľubovňa, Košice s Kremnica. Každé družstvo tvorilo maximálne osem žiačok a dvaja pedagogickí zamestnanci.  Spolu to bolo 45 dievčat a 14 vedúcich družstiev. Dievčatá súťažili v piatich atletických disciplínach – beh na 60 m, vrh guľou, skok do diaľky, štafeta 4 x 60 m a beh na 800 m. Súčasťou súťaže bol i volejbalový turnaj.

          O úspešnú realizáciu hier sa postaralo 11 zamestnancov a 2 žiaci OUI Ladce. Súťaže rozhodovali 2 volejbaloví rozhodcovia a 6 rozhodcov atletického klubu Sparta Považská Bystrica.

         Víťazi boli ocenení priamo na ľahkoatletickom štadióne Sparta Považská Bystrica. Na slávnostnom dekorovaní víťazov sa zúčastnila i Mgr. Iveta Kováčiková, vedúca odboru školstva okresného úradu Trenčín.

        Veľké poďakovanie patrí zamestnancom učilišťa, ktorí tieto športové hry pripravili po organizačnej stránke a tiež MŠ SR, Združeniu odborných učilíšť Slovenska a okresnému úradu v Trenčíne, ktorí podujatie zastrešili finančne a materiálne. Poďakovanie patrí aj ZŠ Ladce ktorá poskytla telocvičňu pre  volejbalový turnaj a SSE Žilina, ktorá podujatie podporila upomienkovými predmetmi pre všetkých zúčastnených.

          V súťaži družstiev zvíťazili dievčatá zo Starej Ľubovne. Srdečne gratulujeme!