Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

2. februára sa v učebnom odbore záhradník uskutočnilo školské kolo v aranžovaní.

Žiaci mali za úlohu vyzdobiť fľašu na slávnostnú príležitosť. Školské kolo bolo prípravou

na medzinárodnú súťaž v aranžovaní v Kelči - Česká republika.