Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Individuálne a skupinové poradenstvo pre účastníkov projektu

 

Túto aktivitu sa nepodarilo realizovať podľa časového harmonogramu z dôvodu oneskoreného obdržania zmluvy z ESF (následne i 1. zálohovej platby) čo malo vplyv na posun aktivít. Z  toho vyplynulo posunutie termínu realizácie na január - február 2007. Tento presun nemal finančný dopad na projekt. Aktivita súvisí s aktivitou č. 4. Prezentácia pre žiakov bola za účasti psychológa, ktorého úlohou bolo riešiť problémy pri rozhodovaní, pochopení alebo motivácii k účasti na projekte. A teda počas oboznámenia špeciálnych základných škôl, základných škôl, žiakov a ich rodičov s projektom, oslovenia cieľovej skupiny osôb bol prítomný odborník z oblasti psychológie, ktorý realizoval poradenské aktivity tak, aby odstránil možný strach z nového prostredia v  ktorom bude testovanie prebiehať, riešil problémy pri rozhodovaní, pochopení alebo motivácii k účasti na projekte. Aktivita bola realizovaná spoločne s aktivitou č. 4 v mesiacoch január - február 2007.