Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Záverečné skúšky


Odborné učilište internátne v Ladcoch organizovalo v školskom roku 2021/2022, v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a podľa §73 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, záverečné skúšky v nasledovných odboroch:

 

Stavebná výroba:

murárske práce

3686 G 03

Stavebná výroba:

stavebné zámočníctvo

3686 G 06

Obchodná prevádzka:

práca pri príprave jedál

6491 G 01

Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo:

kvetinár, zeleninár, sadovník

4572 G 09

 

 

Harmonogram priebehu záverečných skúšok bol nasledovný:

 

 

15. - 17.06. 2022

domáca príprava žiakov

20.06. 2022

 praktická časť

21.06. 2022

praktická časť

22.06. 2022

ústna časť

22.06. 2022

odovzdávanie výučných listov

 

Ku záverečným skúškam pristúpilo v tomto školskom roku 22 úspešných absolventov tretieho ročníka našej školy, z toho  6 murárov, 5 zámočníkov, 5 záhradníci a 6 žiakov z odboru prípravy jedál.

 

Skúšobné komisie skonštatovali, že všetci títo absolventi zvládli úspešne záverečné učňovské skúšky a mohli tak prevziať svoje výučné listy z rúk triednych učiteľov na slávnostnom odovzdávaní výučných listov, ktorého sa okrem vedenia školy každoročne zúčastňuje aj starosta obce, Ing. Jaroslav Koyš,  ktorý najúspešnejších absolventov ocenil upomienkovým darčekom.

 

 

  krajčírka mu
-rár
stavebný
zámočník
maliar záhrad
-ník
stolár fúkač
skla
výroba
cementu
inšta
-latér
služby a
domáce
práce
kuchár SPOLU
1968 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
1969 26 13 7 13 10 0 0 0 0 0 0 69
1970 0 8 10 12 8 0 0 0 0 0 0 38
1971 13 0 0 12 8 0 0 0 0 0 0 33
1972 22 8 10 9 9 0 0 0 0 0 0 58
1973 9 10 9 10 15 0 0 0 0 0 0 53
1974 19 15 0 14 8 0 0 0 0 0 0 56
1975 22 8 11 12 10 0 0 0 0 0 0 63
1976 16 10 11 14 8 0 0 0 0 0 0 59
1977 24 14 0 13 11 0 0 0 0 0 0 62
1978 26 9 9 15 10 0 0 0 0 0 0 69
1979 10 10 10 15 5 0 0 0 0 0 0 50
1980 23 12 0 14 10 0 0 0 0 0 0 59
1981 21 8 12 11 8 0 0 0 0 0 0 60
1982 14 5 6 13 8 0 0 0 0 0 0 46
1983 26 10 0 17 10 0 0 0 0 0 0 63
1984 18 5 8 12 12 9 0 0 0 0 0 64
1985 14 9 9 12 15 6 0 0 0 0 0 65
1986 28 10 0 10 12 0 0 0 0 0 0 60
1987 26 14 8 11 21 7 0 0 0 0 0 87
1988 26 7 10 15 21 12 5 0 0 0 0 96
1989 27 9 0 14 21 0 0 0 0 0 0 71
1990 22 7 11 10 14 12 0 0 0 0 0 76
1991 27 5 8 9 15 11 0 0 0 0 0 75
1992 24 15 0 16 18 0 0 7 0 0 0 80
1993 29 12 13 13 19 15 0 0 0 0 0 101
1994 27 10 12 14 25 14 0 0 0 0 0 102
1995 32 14 0 15 23 0 0 0 0 0 0 84
1996 20 13 10 16 20 16 0 0 0 0 0 95
1997 24 11 13 14 25 16 0 0 0 0 0 103
1998 15 9 0 11 18 0 0 0 0 0 0 53
1999 9 9 7 10 12 14 0 0 7 11 0 79
2000 13 6 5 10 7 12 0 0 0 6 0 59
2001 10 6 5 11 14 8 0 0 0 7 0 61
2002 8 6 4 11 8 14 0 0 0 6 0 57
2003 12 4 6 9 9 10 0 0 0 9 0 59
2004 5 6 5 1 6 5 0 0 0 9 0 37
2005 7 11 4 15 7 8 0 0 0 6 0 58
2006 11 5 7 5 6 10 0 0 0 2 0 46
2007 7 8 3 6 4 6 0 0 0 1 0 35
2008 1 4 3 10 6 4 0 0 0 2 7 37
2009 6 5 4 5 7 7 0 0 0 4 7 45
2010 3 9 7 5 7 3 0 0 0 3 9 46
2011 3 6 7 7 10 6 0 0 0 7 8 54
2012 0 8 2 3 4 6 0 0 0 8 6 37
2013 0 2 3 0 5 4 0 0 0 3 7 24
2014 0 4 6 6 3 3 0 0 0 10 9 41
2015 0 8 3 2 5 5 0 0 0 3 12 38
2016 0 1 4 3 1 3 0 0 0 4 11 27
2017 0 4 3 2 3 3 0 0 0 5 5 25
2018 0 1 4 1 4 2 0 0 0 2 6 20
2019 0 0 6 0 2 3 0 0 0 0 5 16
2020 0 0 4 5 5 0 0 0 0 0 7 21
2021 0 0 5 4 6 3 0 0 0 0 14 32
2022 0 6 5 0 5 0 0 0 0 0 6 22
spolu 754 409 309 517 563 257 5 7 7 108 119 3055