Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97
Naše odbory:Naše odbory:Naše odbory:Naše odbory:Naše odbory:Naše odbory:Naše odbory:
Naše odbory:
Stavebná výroba - murárske práce
Naše odbory:
Stavebná výroba - maliarske a natieračske práce
Naše odbory:
Spracúvanie dreva - stolárska výroba
Naše odbory:
Stavebná výroba - stavebné zámočníctvo
Naše odbory:
Obchodná prevádzka - príprava jedál
Naše odbory:
Služby a domáce práce
Naše odbory:
Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo
Prestávky a vyučovacie hodiny
Prestávky a vyučovacie hodiny
Časový harmonogram vyučovacích hodín a prestávok nájdete tu.
Informácie pre študentov
Informácie pre študentov
Prijímacie konanie a záverečné skúšky nájdete na tomto linku.
Aktuálny jedálny lístok
Aktuálny jedálny lístok
Pozrite si aktuálny jedálny lístok na tento týždeň.