Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Celoslovenská súťaž zručností a odborných vedomostí.

Banská Bystrica, 9.11.2015