Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Rada školy

 

Ing. Viera Čelková (učiteľka) – predseda

 

Ing. Gabriela Petrušková (zástupca zriaďovateľa)

 

JUDr. Ivana Salinková (zástupca zriaďovateľa)

 

Mgr. Gabriela Gajdošová (zástupca zriaďovateľa)

 

Mgr. Jarmila Rajnincová (zástupca zriaďovateľa)

 

                                            

 

Igor Pagáč (rodič)

 

                     (rodič)

 

Mgr. Anton Hanidžiar (hlavný majster)

 

Slávka Habánková (hlavná majsterka)

 

Jaroslava Zigová (nepedagogický zamestnanec)