Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Zamestnanci

 

ZAMESTNANCI V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

 

Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov

 

PaedDr. HROMEK Vladimír, riaditeľ školy
Mgr. SŇAHNIČAN Miroslav, zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
Ing. VACULOVÁ Viera
Mgr. SŇAHNIČANOVÁ Milena

 

 

Učitelia odborných predmetov

 

Ing. DAŇOVÁ Eva, zástupca pre ekonomicko-technické záležitosti
Ing. VELIČOVÁ Anna, zástupca pre odborné predmety a mimoškolskú výchovu
Ing. ČELKOVÁ Viera, výchovný poradca

 

 

Majstri odbornej výchovy v učebnom odbore stavebná výroba - murárske práce 
(3686 G 03)

 

Bc. MACEK Anton, vedúci dielne
Bc. KOŠÚT Lukáš

 

 

Majstri odbornej výchovy v učebnom odbore stavebná výroba - maliarske a natieračské práce (3686 G 10)

 

VACULA Peter
 

 

Majstri odbornej výchovy v učebnom odbore spracúvanie dreva - stolárska výroba 
(3383 G 02)

 

Mgr. HANIDŽIAR Anton, hlavný majster odborného výcviku
Mgr. ELIÁŠ Jozef

 

 

Majstri odbornej výchovy v učebnom odbore stavebná výroba - stavebné zámočníctvo 
(3686 G 06)

 

Ing. ZAHRADNÍK Miroslav, vedúci dielne
GABOVIČ Peter

 

 

Majstri odbornej výchovy v učebnom odbore poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník (4572 G 09)

 

Bc. RIECKA Rudolfína, vedúca dielne
DOBROTKOVÁ Marta

Mgr. ADAMIČKOVÁ Monika

 

 

Majstri odbornej výchovy v učebnom odbore obchodná prevádzka – príprava jedál 
(6491 G 01)

 

HABÁNKOVÁ Slávka, hlavná majsterka odborného výcviku

HRUŠKOVÁ Tatiana, vedúca dielne
Bc. BRIESTENSKÁ Ida
Bc. DAŇOVÁ Iveta
Bc. BIELIKOVÁ Jarmila

STOPKOVÁ Viera

 

Vychovávatelia

 

NOVOTNÁ Ivana
Bc. FEDOROVÁ Darina

Mgr. IŽVOLTOVÁ Júlia

 

 

Pomocní vychovávatelia

 

ŠVIHELOVÁ Dagmar
PAŠKOVÁ Antónia

 

 

Ostatní zamestnanci

 

GABČOVÁ Eva, kuchárka

HORVÁTHOVÁ Mária, vedúca školskej jedálne
KALMOVÁ Božena, účtovníčka

LODŇANOVÁ Renáta, upratovačka

MIKO Patrik, vodič

MIKOVÁ Erika, skladníčka
MIKUŠKOVÁ Lídia, upratovačka
LIŠČÁKOVÁ Anna, zdravotná sestra
POPELKA Viliam, domovník
POPELKOVÁ Anna, upratovačka

Ing. ŠTEDRÁKOVÁ Monika, hospodárka
TRENČANOVÁ Anna, kuchárka

URÍČKOVÁ Agnesa, kuchárka
ZIGOVÁ Jaroslava, administratívna pracovníčka