Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Zamestnanci

 

ZAMESTNANCI V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

 

Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov

 

PaedDr. HROMEK Vladimír, riaditeľ školy
Mgr. SŇAHNIČAN Miroslav, zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
Ing. VACULOVÁ Viera
Mgr. SŇAHNIČANOVÁ Milena

Mgr. KOŠÚTOVÁ Martina

 

 

Učitelia odborných predmetov

 

Ing. DAŇOVÁ Eva, zástupca pre ekonomicko-technické záležitosti
Mgr. HANIDŽIAR Anton, zástupca pre odborné predmety a mimoškolskú výchovu
Ing. ČELKOVÁ Viera, výchovný poradca

 

 

Majstri odbornej výchovy v učebnom odbore stavebná výroba - murárske práce 
(3686 G 03)

 

Bc. MACEK Anton, vedúci dielne
Bc. KOŠÚT Lukáš

 

 

Majstri odbornej výchovy v učebnom odbore stavebná výroba - stavebné práce (3697 G 00)

 

VACULA Peter
 

 

Majstri odbornej výchovy v učebnom odbore spracúvanie dreva - stolárska výroba 
(3383 G 02)

 

Mgr. ELIÁŠ Jozef

 

 

Majstri odbornej výchovy v učebnom odbore stavebná výroba - stavebné zámočníctvo 
(3686 G 06)

 

Ing. ZAHRADNÍK Miroslav, vedúci dielne
Bc. KVASNICA Dušan

 

 

Majstri odbornej výchovy v učebnom odbore poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník (4572 G 09)

 

Bc. RIECKA Rudolfína, vedúca dielne
DOBROTKOVÁ Marta

 

Majstri odbornej výchovy v učebnom odbore obchodná prevádzka – príprava jedál 
(6491 G 01)

 

HABÁNKOVÁ Slávka, hlavná majsterka odborného výcviku

HRUŠKOVÁ Tatiana, vedúca dielne

Mgr. ADAMIČKOVÁ Monika

Bc. BRIESTENSKÁ Ida
Bc. DAŇOVÁ Iveta
Bc. BIELIKOVÁ Jarmila

 

Vychovávatelia

 

Bc. BARTOŠOVÁ Tereza

Mgr. ŽELIAROVÁ Eva

 

Pomocná vychovávateľka

 

TOMÁŠOVÁ Adela
 

 

Ostatní zamestnanci

 

BARTOšOVÁ Miroslava, upratovačka

FIGUR Milan, domovník

FIŠEROVÁ Ivana, kuchárka
Mgr. IŽVOLTOVÁ Júlia, administratívna pracovníčka

KALMOVÁ Božena, účtovníčka

LIŠČÁKOVÁ Anna, zdravotná sestra

LODŇANOVÁ Renáta, upratovačka

MIKO Patrik, vodič

MIKOVÁ Erika, vedúca školskej jedálne
MIKUŠKOVÁ Lídia, upratovačka
POPELKA Viliam, kurič
Ing. ŠTEDRÁKOVÁ Monika, hospodárka
TRENČANOVÁ Anna, kuchárka

URÍČKOVÁ Agnesa, kuchárka