Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Voľnočasové aktivity

 

Počas diagnostického pobytu žiakov sa v ich voľnom čase (popoludní mimo testovania) realizovali, pod dozorom skúsených pedagogických pracovníkov, rôzne pohybové aktivity, relaxačné cvičenia, spoločenské hry, vychádzky do prírody, bicyklovanie, turistika, práca s počítačom a internetom, premietanie filmov, počúvanie hudby, ... .

 

Tiež sa zapájali do činnosti internátu – navštevovali záujmové krúžky, hrali volejbal, florbal, basketbal. Zúčastňovali sa i celointernátnych aktivít (napr.: diskotéka, skupina baví skupinu, ...). Navštevovali výchovné skupiny, aby videli fungovanie internátu. Stretávali sa so žiakmi učilišťa, ktorí boli niekedy lepší propagátori školy ako dospelí. Kreslili plagáty, autá, reklamy, obrázky na pamiatku. Diskutovali o filmoch a viedli rozhovory na rôzne témy.