Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Exkurzia II

 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

 

Dňa 12.04. 2007 sa žiaci nášho Odborného učilišťa internátneho v Ladcoch zúčastnili v súlade s časovým harmonogramom projektu a aktivitou č. 8 na exkurzii v Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZPS v počte žiakov 58 a 10 pedagogických pracovníkov. Pretože priestory na výchovu a vzdelávanie v tomto zariadení nie sú schopné prijať takú veľkú skupinu , rozdelili sme sa na tri skupiny v počte cca 20 účastníkov. Úvodnú inštruktáž vykonal Ing. Červenák - zástupca pre odborný výcvik, kde nás oboznámil s históriou zariadenia, učebnými a študijnými odbormi, systémom vzdelávania, mimoškolskými aktivitami . Zaujímavé boli aj informácie o podpornom programe žiakov so ZPS v rámci zlepšovania ich zdravotného stavu pomocou rehabilitačného programu . Potom sme navštívili všetky pracoviská odborného výcviku, kde naši žiaci mohli klásť otázky žiakom i vyučujúcim súvisiacimi s vyučovacím procesom. Po ukončení odbornej prehliadky sme absolvovali záverečné spoločné stretnutie , na ktorom sme zhodnotili cieľ návštevy. Žiaci prejavili spokojnosť so zabezpečením exkurzie a odchádzali domov plní dojmov a nových poznatkov.