Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Internát pri Odbornom učilišti internátnom v Ladcoch

 

Internát pri Odbornom učilišti internátnom v Ladcoch tvorí 12 spální - 6 dievčenských, 6 chlapčenských, spoločenská miestnosť, klubovňa, 2 spoločné sprchy.

Kapacita internátu je 36 lôžok, z toho 18 lôžok pre chlapcov a 18 pre dievčatá. Izby sú trojlôžkové, ich súčasťou je umyvárka s WC.

 

Žiaci sú rozdelení do výchovných skupín. Na výchovných skupinách aplikujú skupinoví vychovávatelia plány, ktoré v sebe zahrňujú oblasti spoločenskej, mravnej, pracovnej, rozumovej, estetickej, telesnej, rodinnej a ekologickej výchovy.

 

Žiaci môžu pracovať v 4 krúžkoch záujmových činností 4 dni v týždni pod vedením skupinových vychovávateľov:

 

  • internetový krúžok 
  • športový krúžok
  • krúžok mladých gazdiniek
  • turistický krúžok

 

Počas roka, okrem práce na výchovnej skupine, sa ubytovaní žiaci  zapájajú aj do celointernátnych akcií, či už zo športovej alebo kultúrno-spoločenskej oblasti.