Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Organizácia školského roka

 

Prvý polrok: 1.september 2019 -31.január 2020
Druhý polrok: 1.február 2020 - 30.jún 2020

 

 

Prázdniny

Jesenné prázdniny

30. - 31. 10.  2019

Vianočné prázdniny

23. 12. 2019 - 7. 1. 2020

Polročné prázdniny

3. 2. 2020

Jarné prázdniny

24.2. - 28. 2. 2020

Veľkonočné prázdniny

9.4. - 14.4. 2020

Letné prázdniny

1. 7. - 31.8. 2020

 

V školskom roku 2019/2020 sú na riaditeľské voľno navrhnuté tieto termíny:

 29. a 30. jún 2020

Plán zasadnutí rodičovských združení:

02.09.2019 - úvodné RZ

20.11.2019 - RZ po štvrťročnej pedagogickej rade

22.04.2020 - RZ po trištvrteročnej pedagogickej rade

 

Triedne rodičovské združenia sa vykonajú po plenárnom zasadnutí RZ, respektíve podľa potreby triednych učiteľov.