Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Organizácia školského roka 2021/2022

 

Prvý polrok: 1.september 2021 -31.január 2022
Druhý polrok: 1.február 2022 - 30.jún 2022

 

 

Prázdniny a riaditeľské voľná

Riaditeľské voľno 16.-17.9.2021

Jesenné prázdniny

28. - 29. 10.  2021
Riaditeľské voľno 18.-19.11.2021

Vianočné prázdniny

23. 12. 2021 - 7. 1. 2022

Polročné prázdniny

4. 2. 2022

Jarné prázdniny

7.3. - 11. 3. 2022

Veľkonočné prázdniny

14. - 19.4. 2022

Letné prázdniny

1. 7. - 31.8. 2022

 

 

Plán zasadnutí rodičovských združení:

 

24.11.2021 - RZ po štvrťročnej pedagogickej rade

13.04.2022 - RZ po trištvrteročnej pedagogickej rade

 

Triedne rodičovské združenia sa vykonajú po plenárnom zasadnutí RZ, respektíve podľa potreby triednych učiteľov.