Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Organizácia školského roka 2020/2021

 

Prvý polrok: 1.september 2020 -31.január 2021
Druhý polrok: 1.február 2021 - 30.jún 2021

 

 

Prázdniny a riaditeľské voľná

Riaditeľské voľno 14.9.2020

Jesenné prázdniny

29. - 30. 10.  2020
Riaditeľské voľno 16.11.2020

Vianočné prázdniny

23. 12. 2020 - 7. 1. 2021
Riaditeľské voľno 8.1.2021

Polročné prázdniny

1. 2. 2021

Jarné prázdniny

15.2. - 19. 2. 2021

Veľkonočné prázdniny

1.4. - 6.4. 2021

Letné prázdniny

1. 7. - 31.8. 2021

 

 

Plán zasadnutí rodičovských združení:

 

25.11.2020 - RZ po štvrťročnej pedagogickej rade

21.04.2021 - RZ po trištvrteročnej pedagogickej rade

 

Triedne rodičovské združenia sa vykonajú po plenárnom zasadnutí RZ, respektíve podľa potreby triednych učiteľov.