Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

V zmysle zákona o ver. obstarávaní 2017