Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Česko

 

Národná agentúra schválila OUI v Ladcoch projekt: Comenius Školské partnerstvá –multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS, zmluvy: SK /09/COM/PART-9112 0500. V súlade s cieľmi projektu sme sa zúčastnili na druhom medzinárodnom stretnutí v Českej republike, kde okrem našej školy boli zúčastnené aj partnerské školy z Maďarska, ČR a Nemecka. Z našej školy sa zúčastnilo stretnutia 5 pedagogických pracovníkov a 11 žiakov z rôznych učebných odborov. V mestečku Kelč sme v rámci projektu postavili pergolu na školskom pozemku v zámockej záhrade.

 

Priebeh pracovného týždňa:

03.10. 2010 - nedeľa

Odchod z Ladiec o 11:00 hodine. Príjazd do Kelče o 16:00 hod. Prechádzka mestom, stretnutie s partnermi. O 19:00 hod. presun do Rajnochovíc, hotel Zubříč , ubytovanie.

 

 

04.10.2010 - pondelok

08:30 odchod z hotela Zubříč do OU Kelč. O 10:00 hod. sme boli oficiálne privítaní za prítomnosti vedúcich pedagogických zamestnancov OU Kelč a starostu mesta. Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie pracovného stretnutia, hovorilo sa o organizačných záležitostiach a taktiež sa predstavili zúčastnené školy. V popoludňajších hodinách sa všetci účastníci presunuli do mesta Teplice nad Bečvou a Hranice, kde sa oboznámili s najdôležitejšími kultúrnymi, historickými pamiatkami a národnou prírodnou rezerváciou.

 

 

05.10. 2010 - utorok

Prvý pracovný deň: 08:30 odchod z hotela Zubříč do OU Kelč. Rozdelenie úloh. Prenášanie materiálu na miesto stavby, úprava terénu.

 

 

06.10.2010 - streda

Druhý pracovný deň: 08:30 presun z hotela Zubříč do 10 km vzdialených priestorov pracoviska v areáli OU Kelč. Stavba pergoly, ukladanie dlažby. Večer - ubytovanie na internáte OU Kelč.

 

 

07.10.2010 - štvrtok

Tretí pracovný deň: Dokončenie stavby pergoly, dokončenie ukladania dlažby, úprava terénu.

 

 

08.10.2010 - piatok

Spoločný výlet všetkých účastníkov projektu – 11 Nemcov, 16 Slovákov, 12 Maďarov a 12 Čechov – Rožnov pod Radhoštem. Výstup na najvyššiu horu Beskydských vrchov – Radhošť. Prehliadka skanzenu v Rožnove pod Radhoštem. Návšteva výrobne sviečok. Po večeri spoločné vyhodnotenie projektu.

 

 

09.10.2010 - sobota

O 09:00 hod. raňajky. Balenie batožiny, rozlúčenie s partnermi projektu. 11:00 hod. odchod domov.

 

 

Druhé pracovné stretnutie projektu bolo sprevádzané sprievodnými akciami, z ktorých sme si mohli vybrať podľa záujmu detí. V ponuke podujatí boli:

 

  • Teplice priepasť, rozhľadňa,
  • prehliadka mesta Hranice,
  • prehliadka blízkeho okolia Kelče – mlyn, kostol, pálenica,
  • ZOO Lešná, zámok Lešná,
  • pútnicke miesto Svatý Hostýn,
  • Tatra Kopřivnice,
  • pivovar Štramberk,
  • Valašské múzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,
  • aktivity v hoteli Zubříč a OU Kelč (tenis, biliard, stolný futbal, netradičné športové disciplíny, stolný tenis, medzinárodný futbalový turnaj, internet, záverečný táborák)

 

 

Celá fotogaléria: