Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

V dňoch 21.3.-26.3.2023 sme sa, v rámci projektu Erasmus+ „Save nature and climate“, zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty do Nemecka.  V rámci projektu šlo o krátkodobú výmenu skupín žiakov, na ktorej sme sa stretli s partnermi z Nemecka i Maďarska.

 

21.3.2023: Po príchode do Mosbachu (Nemecko) sme sa ubytovali v miestnom OM hoteli. Z Ladiec sme vyrazili o 07,00 hod. Do Mosbachu sme prišli o 18,30 hod. Stretli z partnermi z Maďarska, s ktorými sme boli spolu ubytovaní v menovanom hoteli.

 

22.3.2023: Absolvovali sme úvodné stretnutie v partnerskej škole v Mosbachu. Dopoludnia sme absolvovali exkurziu po zariadení. Prezreli sme si učebne s počítačovou technikou, 3D tlačiarne, skladové hospodárstvo, stolársku dielňu, zámočnícku dielňu, sklad hospodárskeho náradia a strojov. Pred obedom sme si zahrali na dráhe, ktorá je súčasťou internátu, bowling.

Popoludní motivačná hra – Stavba čo najvyššej budovy zo špagiet za pomoci papierovej lepiacej pásky a šnúriek. Boli vytvorené a súťažili medzi sebou medzinárodné trojčlenné tímy, ktoré boli zostavené z účastníkov projektu. Na záver sme zdôraznili význam ekologických stavieb, prezreli sme si pracovisko a venovali sme sa príprave materiálu a náradia.

 

23.3.2023: Príchod na pracovisko, rozobratie rozpadajúceho sa oporného kamenného múru. Po rozobratí sme očistili použiteľné kamene, upravili podložie na ktoré sme popoludní znovu osadili  oporný kamenný múr vyplnený hlinou.

 

24.3.2023:  Dopoludnia sme mali spoločnú činnosť v stolárskej dielni, pretože nepriaznivé počasie (pršalo) nám nedovolilo pracovať  v exteriéri. Z dreva a s použitím ekologických farieb sme v stolárskej dielni vyrobili smerovú tabuľu na Slovensko.

Popoludní  zhodnotenie pracovného týždňa. Plánovanie činnosti pre záverečnú aktivitu, ktorá sa v máji 2023 bude realizovať na Slovensku v Ladcoch.

 

25.3.2023:  Mosbach – prehliadka historickej časti mesta. Popoludní spoločný zájazd do Heidelbergu,  kde sa nachádza detašované pracovisko Mosbachu. Prehliadka kultúrno-historickej časti mesta.

 

26.3.2023: 08,00 hod.-20,00 hod. - cestovanie domov (825 km).