Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Príprava zavedenia nového diagnostického programu HAMET2

 

Konzultácie s autormi programu, preklad, prispôsobenie programu na podmienky slovenského školstva

 

V dňoch 30.01. - 01.02. 2007 sa realizovalo trojdňového vzdelávania expertov pre diagnostiku z radov zamestnancov OUI Ladce. Uskutočnili sa konzultácie s autormi programu a prekladateľmi. Tieto sa realizovali počas konferencie a následne i počas vzdelávania. Bol otestovaný diagnostický program prispôsobený slovenskému prostrediu. Bude potrebné ešte doladiť fungovanie programu v prostredí slovenských Windows.

 

 

Projektový tím v SRN