Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Životný štýl

 

Zlepšovanie a zefektívňovanie životného štýlu žiakov 


Témy:

  • Teoretické poznatky z oblasti zdravotníctva (zdravie a starostlivosť oň, všeobecné prevencie chorôb, základy poskytnutia prvej pomoci, význam dezinfekcie)
  • Sexuálna a rodičovská výchova, jej vplyv na vývin jednotlivca
  • Hodnotový rebríček, jeho stanovenie, vplyv na životný štýl jedinca
  • Spoločenský bontón, jeho pravidlá a dodržiavanie

 

Obsah aktivity bol rozdelený do štyroch tém. Frekventanti boli rozdelení do troch skupín. Každá skupina absolvovala každú aktivitu v rozsahu jednej hodiny.

 

Cieľom aktivity bolo vhodnou formou pre žiakov preniesť informácie z oblasti zlepšenia životného štýlu a zážitkovou formou prakticky motivovať a inšpirovať k uvedomeniu si svojho štýlu a následne ich, v prípade potreby, doviesť k úprave svojho životného štýlu.