Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Vytvorenie diagnostického centra v priestoroch OUI Ladce

 

Boli vytvorené priestory, ktoré sa materiálne vybavili potrebným zariadením (pracovné stoly, stoličky, počítače, tlačiareň, kopírka, materiál potrebný na testovanie a diagnostiku, ...). Realizovala sa študijná cesta do SRN, na ktorej boli určení zamestnanci OUI Ladce oboznámení s použitím programu, diagnostikovaním a  vyhodnocovaním žiakov. Určeným zamestnancom OUI Ladce bola predstavená i diagnostická miestnosť bežne fungujúca v SRN. Fungovanie diagnostiky bolo pokusne preverené vyškolenými vedúcimi testov za účasti žiakov OUI ubytovaných na domove mládeže.