Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Aktuality

 

19.6.2024 Ústna časť záverečných skúšok, odovzdávanie výučných listov
17.-18.6.2024 Praktická časť záverečných skúšok
12.-14.6.2024 Voľno pred skúškami
10.6.2024 Klasifikačná porada pre tretie ročníky
17.5.2024 Výsledky prijímacieho konania
9.5.2024 Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
9.-10.5.2024 Riaditeľské voľno
2.5.2024 Prijímacie konanie
17.4.2024 Rodičovské združenie
15.4.2024 Trištvrteročná klasifikčná pedagogická rada
11.4.2024 Výstava Záhradkár Trenčín - exkurzia
4.4.2024 Vzdelávacia aktivita pre žiakov tretích ročníkov – Povinnosti absolventa po ukončení štúdia
apríl 2024 Exkurzia - Považská cementáreň a.s. - 3 skupiny žiakov
28.3.-2.4.2024 Veľkonočné prázdniny
27.3.2024 Slávnostné posedenie pri príležitosti dňa učiteľov
19.3.2024 Zámecké vázání - Kelč, Česká republika
19.-23.2.2024 Jarné prázdniny
7.2.2024 Súťaž v aranžovaní, školské kolo
29.1.2024 Polročná klasifikačná pedagogická rada 
23.12.2023-7.1.2024 Vianočné prázdniny
22.11.2023 Rodičovské združenie
20.11.2023 Štvrťročná pedagogická rada
10.11.2023 Informácia pre zákonných zástupcov žiakov a študentov
2.-3.11.2023 Riaditeľské voľno
1.11.2023 Sviatok všetkých svätých
30.-31.10.2023 Jesenné prázdniny
24.10.2023 Kultúrne podujatie v DK Ladce o 08,00
4.9.2023 Slávnostné otvorenie školského roku 2023/2024 v KD Ladce o 08,00 hod.
1.7.-31.8.2023 Letné prázdniny
29.6.2023 PREVENCIA PROTIPRÁVNEHO KONANIA NA ZŠ a SŠ.  V prípade potreby kontaktujte chranimedeti@minv.sk
22.6.2023 Kurz pohybových aktivít pre žiakov prvých a druhých ročníkov
22.6.2023 Ústna časť záverečných skúšok, odovzdávanie výučných listov
20.-21.6.2023 Praktická časť záverečných skúšok
15.-19.6.2023 Voľno pred skúškami
4.5.2023 Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov tretích ročníkov
4.5.2023 Kurz pohybových aktivít pre žiakov prvých a druhých ročníkov
4.5.2023

Príjímacie konanie

19.4.2023 Rodičovské združenie
17.4.2023 Trištvrteročná pedagogická rada
11.4.2023 Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
6.4.2023-11.4.2023 Veľkonočné prázdniny