Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Aktuality

 

23.12.2023-7.1.2024 Vianočné prázdniny
22.11.2023 Rodičovské združenie
20.11.2023 Štvrťročná pedagogická rada
10.11.2023 Informácia pre zákonných zástupcov žiakov a študentov
2.-3.11.2023 Riaditeľské voľno
1.11.2023 Sviatok všetkých svätých
30.-31.10.2023 Jesenné prázdniny
24.10.2023 Kultúrne podujatie v DK Ladce o 08,00
4.9.2023 Slávnostné otvorenie školského roku 2022/20223 v KD Ladce o 08,00 hod.
1.7.-31.8.2023 Letné prázdniny
29.6.2023 PREVENCIA PROTIPRÁVNEHO KONANIA NA ZŠ a SŠ.  V prípade potreby kontaktujte chranimedeti@minv.sk
22.6.2023 Kurz pohybových aktivít pre žiakov prvých a druhých ročníkov
22.6.2023 Ústna časť záverečných skúšok, odovzdávanie výučných listov
20.-21.6.2023 Praktická časť záverečných skúšok
15.-19.6.2023 Voľno pred skúškami
4.5.2023 Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov tretích ročníkov
4.5.2023 Kurz pohybových aktivít pre žiakov prvých a druhých ročníkov
4.5.2023

Príjímacie konanie

19.4.2023 Rodičovské združenie
17.4.2023 Trištvrteročná pedagogická rada
11.4.2023 Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
6.4.2023-11.4.2023 Veľkonočné prázdniny
31.3.2023 Slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov
28.3.2023 Zámecké vázání - Kelč, Česká republika
21.3.2023-26.3.2023 Projekt Erasmus+. Stretnutie partnerských škôl v Mosbachu - Nemecko
27.2.2023-3.3.2023 Jarné prázdniny
23.12.2022-7.1.2023 Vianočné prázdniny
8.11.2022 Hudobno-výchovný koncert - SVET PEŇAZÍ
28.10.-31.10.2022 Jesenné prázdniny, vyučovanie začne 2.11.2022 v stredu.
27.9.2022-2.10.2022 Projekt Erasmus+. Stretnutie partnerských škôl v Baji - Maďarsko.
16.9.2022 Riaditeľské voľno
5.9.2022 Slávnostné otvorenie školského roku 2022/20223 v KD Ladce o 08,00 hod.
25.8.2022 Aktuálne informácie súvisiace s nástupom do školy
1.7.-31.8.2022 Letné prázdniny
22.-27.6.2022 Projekt Erasmus+. Stretnutie partnerských škôl v Ladcoch.

22.6.2022

 

 

20.-21.6.2022

 

15.-17.6.2022

Ústna časť záverečných skúšok, odovzdávanie výučných listov

 

Praktická časť záverečných skúšok

 

Voľno pred skúškami

11.5.2022 Vzdelávacia aktivita pre žiakov – Ochodovanie s ľuďmi
3.-8.5.2022 Projekt Erasmus+.  Stretnutie v nemeckom Mosbachu
2.5.2022 Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov tretích ročníkov
2.5.2022 Kurz pohybových aktivít pre žiakov prvých a druhých ročníkov
2.5.2022 Príjímacie konanie
19.-20.4.2022 Aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov
20.4.2022 Trištvrteročná pedagogická rada
14.-19.4.2022 Veľkonočné prázdniny
11.4.2022 Vzdelávacia aktivita pre žiakov – Povinnosti absolvnenta po ukončení štúdia
29.3.2022 Vzdelávacia aktivita pre žiakov – Šikanovanie a kyberšikanovanie
29.3.2022 Zámecké vázání - Kelč, Česká republika
7.-11.3.2022 Jarné prázdniny
4.2.2022 Polročné prázdniny