Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

COMENIUS: Školské partnerstvá – multilaterálne

 

COMENIUS: Školské partnerstvá – multilaterálne

 

 

Trvanie projektu od 1. augusta 2009 do 31. júla 2011. 

 

 

Školské partnerstvá – multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS, zmluva: SK /09/COM/PART-9112 0500

 

Trvanie projektu: od 1. augusta 2009 do 31. júla 2011

Názov partnerstva: Vŕbová stavba a výstavba na školskom pozemku

Partnerské krajiny: Nemecká republika (Waiblingen), Česká republika (Kelč), Slovenská republika (Ladce), Maďarská republika (Baja)

 

Stručný popis projektu:

Ťažisko aktivít projektu je v praktických činnostiach, ktoré zodpovedajú možnostiam žiakov. Vo Waiblingene (Nemecko) v kooperácii s Landesgartenschau Baden-Württemberg sa na jar roku 2010 plánuje projekt náročnejšej vŕbovej stavby. V Kelči (Česká republika), na jeseň 2010, plánujeme v školskej zámockej záhrade postaviť pergolu s možnosťou posedenia. V Ladcoch (Slovenská republika) chceme na školskom pozemku, na jar 2011, upraviť školský dvor tak, aby spĺňal vzdelávaciu, oddychovú a relaxačnú funkciu. Vyhodnotenie projektu s kultúrnou výmenou sa bude konať na záver, v lete 2011, v Baji (Maďarsko). Počas praktických činností v zahraničí sú na každom mieste plánované kultúrne výmeny, výmeny skúseností, ako aj zážitkové pedagogické činnosti. Školské partnersvo slúži k tomu, aby sme sa niečo vzájomne od seba naučili, zachovávali hodnoty a odbúravali predsudky. Žiaci so svojimi pedagógmi prostredníctvom spoločnej akcie vedome vytvoria a postavia niečo zmysluplné. Pri týchto činnostiach nie je ovládanie jazyka rozhodujúcim kritériom. Zúčastnení žiaci a učitelia spoznajú kultúru a spôsob života zúčastnených krajín. Získajú a prehĺbia svoje pracovné vedomosti a zručnosti v profesiách záhradník, stolár a v stavebných profesiách. Podporí sa vývin osobnosti (sociálne aj emocionálne kompetencie).

 

V popredí stojí tímová práca, pričom každý zúčastnený prispeje, podľa svojich možností a schopností, k úspechu projektu. Tento projekt bol zvolený tak, aby k jeho realizácii prispel každý zo zúčastnených rôznymi remeselníckymi a sociálnymi schopnosťami. Jazykové kompetencie nezohrávajú rozhodujúcu úlohu. V popredí stojí spoločná činnosť. Plánovaná aktivita sa zrealizuje tak, aby sa dosiahol výsledok vysokej hodnoty. Partnerstvo má slúžiť k porozumeniu medzi národmi, spoznávať iné kultúry. Väčšina žiakov ešte nikdy nebola v zahraničí.

Ďalšie pracovné aktivity projektu: jeseň 2010 - Kelč, Česká republika, jar 2011 - Ladce, Slovenská republika, leto 2011 - Baja, Maďarská republika.