Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

50. výročie založenia školy 1966-2016