Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

     V dňoch 3.-8.5.2022 sme sa, v rámci projektu Erasmus+ „Save nature and climate“, zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty do Nemecka.  V rámci projektu šlo o úvodné stretnutie realizátorov projektu, na ktorom sme sa stretli s partnermi z Nemecka a Maďarska.

 

3.5.2022: Po príchode do Mosbachu (Nemecko) sme sa stretli z partnermi z Maďarska a Nemecka a upresnili sme program a časový harmonogram na nasledujúce dni.

 

4.5.2022: Absolvovali sme úvodné stretnutie v partnerskej škole v Mosbachu.  Prezreli sme si školu, dielne, internát, kancelárske priestory i priestory kde sa realizuje odborný výcvik.  Na stretnutí s ve-dením školy sme riešili otázky motivácie projektu, koho zaujíma, koho spája, koľko zainteresovaných ľudí je v partnerských školách, ciele projektu, význam ochrany prírody a klímy, plánovanie nasledu-júcich stretnutí. Popoludní sme so sprievodcom absolvovali prehliadku mesta.

 

5.5.2022: Stretnutie v škole. Spoločná fotografia účastníkov pracovného stretnutia pre miestne noviny. Plánovanie pracovných činností. Plánovanie sprievodných podujatí. Plánovanie ubytovania, stravovania a cestovania.

 

6.5.2022: Prehliadka detašovaného pracoviska Mosbachu – Heidelberg. Oboznámili sme sa s históriou školy, koľko má žiakov a zamestnancov, aké má učebné odbory. Prehliadli sme si

dielne i učebne. Oboznámili sme sa s organizáciou vzdelávania i dĺžkou vzdelávania a so

systémom záverečných skúšok. Popoludní sme si prehliadli historickú časť mesta Heidelberg.

 

7.5.2022:  Stretnutie v škole -  diskusia o systéme prípravy na budúce povolanie v rámci špeciálneho školstva v zúčastnených krajinách. Základné ekologické princípy a prístup k enviromentálnej výchove v partnerských školách. Výmena dobrých skúseností. Popoludní  voľný individuálny program.

 

8.5.2022: Cestovanie domov