Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Učebné odbory

 

Odborné učilište internátne v Ladcoch zabezpečuje výchovu a vzdelávanie

v týchto trojročných učebných odboroch:

 

1.

Stavebná výroba:

murárske práce

3686 G 03
2.

Stavebná výroba - stavebné práce

3697 G 00
3.

Spracúvanie dreva:

stolárska výroba

3383 G 02
4.

Stavebná výroba:

stavebné zámočníctvo

3686 G 06
5.

Obchodná prevádzka:

práca pri príprave jedál

6491 G 01
6.

Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo:

kvetinár, zeleninár, sadovník

4572 G 09

 

 

 

Stavebná výroba - murárske práce: 3686 G 03

 

 

Vyučenie v odbore murár trvá tri roky. Odbor je určený pre chlapcov. Zameriava sa hlavne na strojovú výrobu malty, murovanie obvodových (nosných) múrov z rôznych murovacích materiálov (tehla, tehlobloky, tvárnice, ...). Murovanie priečok, osadzovanie výrobkov PSV (oceľové zárubne, okná a pod.). Zhotovovanie vnútorných omietok a vonkajších šľachtených omietok, ako je prevádzanie drobných opráv na omietkach. Naučia sa i kladenie dlažby a vnútorných obkladov.

 

 

 

Stavebná výroba - maliarske a natieračske práce: 3686 G 10

 

Príprava maliarov - natieračov (trvá tri roky) a je zameraná hlavne na nástenné maliarstvo a natieračstvo ako maľovanie bytov, výrobných hál, dielní a pod. Z natieračských prác prevádzajú naši žiaci nátery okien, dverí, nátery železných konštrukcií, olejové nátery soklov, striekanie radiátorov. Naučia sa zabrusovať a opravovať nátery. Zaoberajú sa i škrabaním starých náterov a drobnými opravami poškodených omietok.

 

 

 

 

Spracúvanie dreva - stolárska výroba: 3383 G 02

 

V trojročnom učebnom odbore stolár určenom pre chlapcov sa príprava na povolanie zameriava hlavne na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov, ich opravu a úpravu. Ide o okná, dvere, obklady z masívu i drevotrieskových dosák. Ďalej dokážu vyrábať válendy, postele, sektorový nábytok, bytové doplnkovo-dekoračné výrobky vyrábané výlučne z masívu, resp. kombinované s DTD (podnožky, garniže, ...).

 

 

 

 

Stavebná výroba - stavebné zámočníctvo: 3686 G 06

 

Učebný odbor je určený pre chlapcov a plnia sa v ňom hlavne tieto úlohy: rezanie ručnou a strojovou pílkou, pilovanie, brúsenie, strihanie materiálu ručnými a elektrickými nožnicami. Ohýbanie materiálu, vŕtanie, rezanie závitov, nitovanie, pájkovanie, zváranie elektrickým oblúkom a plameňom. Zhotovovanie rôznych oceľových konštrukcií, napr. zárubne, dvere, okná, brány, regále, mreže atď. Ide o trojročný učebný odbor.

 

 

 

 

Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál: 6491 G 01

 

Trojročný učebný odbor je určený pre prípravu chlapcov i dievčat. Zameriava sa na prípravu a ošetrenie základných druhov surovín určených na výrobu jedál, výrobu a expedíciu jedál teplej a studenej kuchyne, jednoduchých múčnikov, teplých a studených nápojov, príloh a doplnkov. Umývanie riadu, upratovanie kuchyne a pomocných prevádzok.

 

 

 

 

 

Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník: 4572 G 09

 

Trojročný učebný odbor záhradník je určený tak pre chlapcov ako i pre dievčatá. V príprave na povolanie sa zaoberajú hlavne spracovaním pôdy, pestovaním a rozmnožovaním črepníkových kultúr a zeleniny. Ďalej je to pestovanie a rozmnožovanie kobercových rastlín, letničiek, trvaliek, okrasných drevín. Záhradníci sa starajú i o kosenie a údržbu trávnikov, úpravu okolia školy a domova mládeže. Zhotovujú tiež smútočnú a vianočnú väzbu.