Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Poradenské aktivity

 

Témy poradenských aktivít, ktoré žiaci OUI Ladce absolvovali v mesiacoch apríl - jún 2006:

 

  1. Trh práce a inštitúcie pôsobiace na trhu práce (sprostredkovateľské agentúry), Činnosť a náplň úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
  2. Politika zamestnanosti, aktívna politika a jej opatrenia.
  3. Čo je podnikanie - samostatne zárobková činnosť, možnosti získania príspevkov, dotácie, príprava pre podnikanie.
  4. Vedomosti - schopnosti - zručnosti, moja osobná inventúra, čím sa môžem prezentovať na trhu práce, moje silné / slabé stránky.
  5. Komunikácia - čo je to, ako treba komunikovať, verbálna a neverbálna komunikácia, jednosmerná a dvojsmerná komunikácia, ďalšie zložky komunikácie, aktívne počúvanie.
  6. Nezamestnanosť a jej typy, psychologické prežívanie nezamestnanosti, proces odvodov a poistení v období nezamestnanosti a ako postupovať v prípade jej vzniku.