Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Digitálna gramotnosť

 

Aktivita bola rozdelená do štyroch tém:

 

  1. Práca s internetom a elektronická pošta;
  2. Vyhľadávanie voľných pracovných miest pomocou internetu;
  3. Príprava na poskytovanie komplexných služieb pre domácnosť;
  4. Praktické zručnosti a návyky obsluhy domácich spotrebičov.

 

Frekventanti boli rozdelení do ôsmich menších skupín. 

Obsah aktivity:

 

  • praktická obsluha počítača a najmä internetu a elektronickej pošty, vyhľadávanie voľných pracovných miest pre samotných účastníkov projektu.
  • nácvik a získanie praktických zručností pri obsluhe domácich spotrebičov

 

Cieľ aktivity:

 

Zvýšenie digitálnej gramotnosti so zameraním na praktickú obsluhu počítača a najmä internetu, ktorý pomôže pri vyhľadávaní voľných pracovných miest – bol splnený, keď každá skupina absolvovala po osem hodín pri počítačoch (1. a 2. téma). Skupina dievčat absolvovala ďalších osem hodín pri realizácii 3. a 4. témy.