Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Exkurzia - Spolková republika Nemecko - BBW Waiblingen

 

Exkurzia na zariadenie podobného typu ako Odborné učilište Ladce sa vykonala vo Waiblingene (SRN), v súlade s aktivitou číslo 5 projektu, v dňoch 26.05. - 04.06.2006. Cieľom aktivity bolo ukázať mentálne postihnutým žiakom ako sa pracuje na uvedenom zariadení so žiakmi počas vzdelávania a pred vstupom do pracovného procesu. Ďalšími cieľmi bolo naučiť žiakov orientovať sa v cudzojazyčnom prostredí, získavanie nových sociálnych zručností, ktoré v budúcnosti žiakom uľahčia proces integrácie do pracovného a spoločenského života. Služobnej cesty sa zúčastnili 2 pedagogickí pracovníci a 6 žiakov OUI Ladce, ktorí prešli výberom.

 

 

V rámci osvojovania sociálnych zručností žiaci vykonali niekoľkokrát nákup potravín spolu s nemeckými žiakmi a potom pripravovali jedlo, pri ktorom si vymieňali skúsenosti zo vzdelávania na jednotlivých školách. Napriek jazykovej bariére žiaci medzi sebou komunikovali a nadviazali nové priateľstvá. Na vlastnej koži si vyskúšali aj výrobný proces na BBW a v spolupráci s nemeckými rovesníkmi vyrobili samostatne výrobok (bez pomoci majstra). Našu prítomnosť na BBW sme využili aj na návštevu oddelenia diagnostikovania žiakov, kde si žiaci vyskúšali väčšinu z motorických testov ktorými prejdú budúci žiaci BBW. Táto práca ich veľmi zaujala a ich výsledky ich potešili. Za ich aktivitu ich pochválili aj nemeckí kolegovia. Keďže väčšina z nich boli záhradníci zaujal ich aj proces poľnohospodárskej výroby a údržba zelene, navštívili sme pracovisko, kde sa týmto zaoberali.

 

 

Popri náročnom odbornom programe sme navštívili aj kultúrne a historické pamiatky v okolí mesta Waiblingen. Vrcholom bola návšteva nového múzea firmy Mercedes - Benz v Stuttgarte, kde sa žiaci zoznámili nielen s históriou automobilového priemyslu, ale aj s najdôležitejšími historickými udalosťami 19. a 20. storočia.

 

 

Aj keď bol program exkurzie veľmi náročný absolvovali sme ho k spokojnosti našich žiakov, nás, ale aj hostiteľov, ktorí skonštatovali že aj naša učňovská mládež, ktorá je postihnutá mentálnym handicapom má praktické zručnosti a návyky, ktoré jej v budúcnosti umožnia začleniť sa čo možno najúspešnejšie do spoločenského a pracovného života.

 

Ciele exkurzie boli vďaka aktívnemu a zodpovednému prístupu všetkých účastníkov exkurzie splnené.