Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Konferencia pre ŠZŠ a ZŠ za účelom oboznámenia s programom

 

Medzinárodná konferencia sa zrealizovala 29. januára 2007 za účasti zástupcov špeciálnych základných škôl, odborných učilíšť, pedagogicko-psychologických poradní, štátneho pedagogického ústavu, ministerstva školstva SR, univerzít, zahraničných lektorov a návštevníkov (D, CZ, HU) . Celkový počet prihlásených účastníkov na konferencii – 144. Celkový počet zúčastnených – 138.

 

O nový program zisťovania a podpory sociálnych kompetencií a zručností mentálne postihnutých žiakov špeciálnych základných škôl a základných škôl, HAMET2, je v širokej pedagogickej verejnosti veľký záujem.

 

 

Foto z konferencie: