Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Nemecko

 

Národná agentúra schválila OUI v Ladcoch projekt: Comenius Školské partnerstvá –multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS, zmluva: SK /09/COM/PART-9112 0500. V súlade s cieľmi projektu sme sa zúčastnili na prvom medzinárodnom stretnutí v Nemecku, kde okrem našej školy boli zúčastnené aj partnerské školy z Maďarska, Česka a Nemecka. Z našej školy sa zúčastnilo stretnutia 5 pedagogických pracovníkov a 11 žiakov z rôznych učebných odborov. V meste Villingen – Schwennigen sme v priestoroch mestského výstaviska stavali tzv. „Zelený pavilón“. Je to ekologická stavba z prírodného materiálu (živej vŕby).

 

Priebeh pracovného týždňa:

11.04. 2010 - nedeľa

Odchod z Ladiec o 05:00 hodine. Prejazd Českom. Príjazd do Waiblingenu o 17:55. Ubytovanie v „školskom hoteli“ Insel.

 

 

12.04. 2010 - pondelok

 

09:45 odchod z hotela do BBW Waiblingen. O 10:00 hod. sme boli oficiálne privítaní za prítomnosti vedúcich pedagogických zamestnancov BBW Waiblingen. Hovorilo sa o organizačných záležitostiach a taktiež sa predstavili zúčastnené školy. V popoludňajších hodinách sa všetci účastníci presunuli do mesta Stuttgart, kde sa oboznámili s najdôležitejšími kultúrnymi a historickými pamiatkami a navštívili televíznu vežu.

 

 

13.04. 2010 - utorok

V dopoludňajších hodinách prehliadka BBW Waiblingen. Žiaci a pedagogickí zamestnanci sa oboznámili so systémom vzdelávania a odbornej prípravy. Pri prehliadke dielní sme obdivovali hlavne materiálno-technickú základňu školy. 

Od 15:00 do 17:30 hod. - presun do 148 km vzdialeného mesta Villingen – Schwennigen. Ubytovanie v ubytovni Jugendherberge. Po ubytovaní sa uskutočnilo pracovné stretnutie, kde boli rozdelené úlohy v súvislosti s výstavbou „Zeleného pavilónu“.

 

 

14.04. 2010 - streda

08:45 - 09:00 hod. presun do 12 km vzdialených priestorov výstaviska vo Villingen-Schwenningen, kde sa realizovala stavba. Čistenie konárov vŕby odstrihávaním bočných výhonkov. Triedenie konárov podľa hrúbky a kvality. 

16:15 - 16:30 hod. presun na ubytovňu.

 

 

15.04. 2010 - štvrtok

08:45 - 09:00 hod. presun na výstavisko. Práca na stavbe zeleného pavilónu - priväzovanie pripravených konárov vŕby ku kovovej konštrukcii

16:15 - 16:30 hod. presun na ubytovňu.

 

 

16.04. 2010 - piatok

08:45 - 09:00 hod. presun na výstavisko. Skompletizovanie stavby. Osadenie dielov stavby do pripravených jám. Slávnostné odovzdanie stavby za prítomnosti predstaviteľov mesta, výstaviska, médií a všetkých účastníkov projektu. Projekt sa stretol s veľkým záujmom regionálnej televízie, rozhlasu, novín, ale i mnohých okolo idúcich občanov.

 

 

17.04. 2010 - sobota

O 07:00 hod. odchod domov. Prejazd Nemeckom a Českom. O 21:00 hod. príjazd do Ladiec.

Prvé pracovné stretnutie projektu bolo sprevádzané sprievodnými akciami, z ktorých sme si mohli vybrať podľa záujmu detí. V ponuke podujatí boli:

 

  • prehliadka BBW Waiblingen, - prehliadka mesta Waiblingen,
  • návšteva mesta Stuttgart, televízna veža,
  • voľnočasové aktivity v BBW Waiblingen (stolný futbal, biliard, internet, stolný tenis, ...),
  • prehliadka mesta Villingen-Schwenningen,
  • návšteva aquaparku
  • výlet na vodopád v Tribergu - Schwarzwald
  • lukostreľba - Villinngen
  • stolný tenis a medzinárodný futbalový zápas vo Villinngen - Schwenningen
  • spoločný táborák vo Villinngen - Schwenningen

 

 

Celá fotogaléria: