Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Exkurzia III

 

Dňa 31.05. 2007 sa žiaci nášho Odborného učilišťa internátneho v Ladcoch (frekventanti projektu) zúčastnili v súlade s časovým harmonogramom projektu a  aktivitou č. 9 na exkurzii vo firmách, ktoré zamestnávajú občanov so ZPS v počte 38 žiakov a 7 pedagogických pracovníkov.

 

 

Prvá návšteva sa uskutočnila v Považskej Bystrici vo firme MONTRADE s.r.o, ktorá zamestnáva viac ako 60 občanov, ktorí sú čiastočne invalidní. Za sprievodu zamestnancov firmy sme vykonali obhliadku dvoch chránených pracovísk. Boli sme oboznámení s podmienkami a systémom zamestnávania postihnutých občanov. Prezreli sme si montážnu a krajčírsku dielňu.

 

Druhú návštevu sme realizovali v okolí Púchova v obci Ihrište vo firme PILAMUS s.r.o. Firma sa zaoberá spracovaním dreva. Aj tu sa žiaci (frekventanti) oboznámili s podmienkami a systémom zamestnávania čiastočne invalidných občanov. Prezreli si stolársku dielňu i sušičku. Po ukončení obhliady odpovedali majitelia firmy na otázky žiakov. Pri spätnej väzbe sme zistili, že žiaci boli s obsahom uvedenej aktivity spokojní a domov odchádzali obohatení o nové dojmy a poznatky.