Odborné učilište internátne
042 462 86 46
042 462 81 97

Konferencie – oboznámenie ŠZŠ, ZŠ a Združenia odborných učilíšť Slovenskej republiky s výsledkami testovania žiakov

 

Aktivita bola zameraná na oboznámenie pedagogickej verejnosti s výsledkami testovania, čím sa napomohlo pedagogickej praxi v oblasti odborného vzdelávania mentálne postihnutých žiakov. Tiež sa zabezpečila nevyhnutná komunikácia medzi špeciálnymi základnými školami, základnými školami a odborným učilišťom ako inštitúciou, ktorá pripravuje mentálne postihnutých žiakov na budúce povolanie. Na konferencii sa zúčastnili aj zahraniční experti z BBW Waiblingen (SRN).

 

Konferencia sa realizovala 10. júla 2007 v OUI Ladce. Na konferencii sa zúčastnilo 41 osôb, z toho dvaja zahraniční lektori. Zainteresovaná pedagogická verejnosť bola oboznámená s výsledkami testovania a interpretáciou výsledkov. Konferencia napomohla pedagogickej praxi v oblasti odborného vzdelávania mentálne postihnutých žiakov. Zúčastnení reagovali na výsledky konferencie veľmi pozitívne a konštatovali, že komunikácia medzi špeciálnymi základnými školami, základnými školami a odborným učilišťom ako inštitúciou, ktorá pripravuje mentálne postihnutých žiakov na budúce povolanie sa posunula na kvalitatívne vyššiu úroveň.